ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อารี    อดุลย์อภิมุข
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยามูเฉลิม
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1