ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรุง    แสงทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกหมัก
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1