ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รุ่งนภา    เลี่ยมเส้ง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสถิตย์ชลธาร
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1