ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิพนธ์    ชีวะอิสระกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจะรัง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1