ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วาสนา    ทวีกาญจน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งโพธิ์
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1