ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมจิต    วิริยะบุญญาเกียรติ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งโพธิ์
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1