ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มาริแย    มะเละ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านควนโนรี
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 2