ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศิริขวัญ    อือนอก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองใหญ่
สังกัด
สพป.กำแพงเพชร เขต 1