ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มะวี    อารง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบูดี
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1