ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    สามิภักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบัวงาม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1