ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมพิศ    ชาตินันท์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดนางคุ่ม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1