ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทัศนีย์    ตรีสิทธิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1