ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุวรรณา    แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1