ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปกร    วิชัยรัมย์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบัวงาม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1