ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จงจิตร    เลิศวัฒนาพร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1