ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธัญมน    แสงแก้วมณี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1