ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสนาะ    ตั้งทรัพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1