ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แทน    เฉลยไตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1