ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์ศักดิ์    โวหาร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1