ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปริญ    ศรีสิงห์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1