ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรพล    สุวรรณชู
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโตนดเตี้ย
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1