ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พัชนี    คงเสือ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโตนดเตี้ย
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1