ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สาโรช    เกิดทรัพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1