ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นภัค    หนูสมจิตต์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีบางไทร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2