ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระ    เอี่ยมชัย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีบางไทร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2