ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมชาย    แก้วเจริญ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2