ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมชาย    แก้วเจริญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2