ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิทยา    สุหิตานุเคราะห์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนุน
สังกัด
สพป.พะเยา เขต 2