ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพลินทิพย์    ฟองจางวาง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนม่วง
สังกัด
สพป.กำแพงเพชร เขต 1