ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กันต์    กลับสุกใส
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 1