ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จุฑารัตน์    พรเวียง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนม่วง
สังกัด
สพป.กำแพงเพชร เขต 1