ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มนัส    แสวงการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบางเจริญ
สังกัด สพป.กระบี่