ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ขนิษฐา    ชูสีดำ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านควนพระสาครินทร์
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2