ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหมาย    พรหมสังคหะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามัคคีอนุสรณ์
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2