ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิค    ผิวเหลือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแหลมสัก
สังกัด
สพป.กระบี่