ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชวลิต    ชูเรือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นสน
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2