ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จุติมา    เส็นหละ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นสน
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2