ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมบูรณ์    อินทนิล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยพุกวิทยา
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2