ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ลักษณ์    บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2