ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ลักษณ์    บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2