ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เดชา    บัวดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านท้ายน้ำ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2