ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เดชา    บัวดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2