ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สายไพเราะ    นาคดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านท้ายน้ำ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2