ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทิศานาถ    ขุนนาถ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดขวาง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2