ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ทศพล    ขุนนาถ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบึงประดู่
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2