ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทศพล    ขุนนาถ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบึงประดู่
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2