ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย จักรกฤษณ์    รอดเจริญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนทะนงบ้านไร่
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2