ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สังข์เวย    สายทัด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดขวาง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2