ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย คำรณ    อ่อนสำลี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านวังกะทะ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2