ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประมินทร์    กิ่งชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีประสิทธิ์วิทยา
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2