ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประมินทร์    กิ่งชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ศรีประสิทธิ์วิทยา
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2