ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุพัตรา    ชัยรัตนศักดา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าบัว
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2