ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพัตรา    ชัยรัตนศักดา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าบัว
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2