ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรศักดิ์    โตเอี่ยม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดคงคาราม
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2