ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สำเนา    สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2