ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำเนา    สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2